Bắc Giang có 70 bài thi đạt điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 tại tỉnh Bắc Giang. Ảnh: sgd.bacgiang.gov.vn
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 tại tỉnh Bắc Giang. Ảnh: sgd.bacgiang.gov.vn
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 tại tỉnh Bắc Giang. Ảnh: sgd.bacgiang.gov.vn
Lên top