Bắc Giang chủ động phương án tổ chức Kỳ thi lớp 10 an toàn

Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại buổi họp. Ảnh: Sở GDĐT Bắc Giang
Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại buổi họp. Ảnh: Sở GDĐT Bắc Giang
Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại buổi họp. Ảnh: Sở GDĐT Bắc Giang
Lên top