Nghệ An:

Áp dụng Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại nếu học sinh tự nguyện

Nội dung sách Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục do giáo sư Hồ Ngọc Đại biên soạn. Ảnh: QĐ
Nội dung sách Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục do giáo sư Hồ Ngọc Đại biên soạn. Ảnh: QĐ
Nội dung sách Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục do giáo sư Hồ Ngọc Đại biên soạn. Ảnh: QĐ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top