Áp đặt thu tiền mua điều hòa, sửa chữa cơ sở vật chất trong trường học là sai quy định

Ông Trần Tú Khánh - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ GDĐT).
Ông Trần Tú Khánh - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ GDĐT).
Ông Trần Tú Khánh - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ GDĐT).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top