Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

An ninh thắt chặt xuyên đêm tại địa điểm rà soát bất thường về điểm thi ở Sơn La