Ám ảnh ngày khai giảng: Diễn văn dài lê thê, ngồi ngáp ngắn ngáp dài

Những cái ngáp dài mệt mỏi trong ngày khai trường. Ảnh: Nguyễn Khánh
Những cái ngáp dài mệt mỏi trong ngày khai trường. Ảnh: Nguyễn Khánh
Những cái ngáp dài mệt mỏi trong ngày khai trường. Ảnh: Nguyễn Khánh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM