90 tân bác sĩ, dược sĩ đọc lời thề Hippocrates trong ngày lễ tốt nghiệp

Tân bác sĩ, dược sĩ đọc lời thề Hippocrates tại buổi lễ tốt nghiệp. Ảnh: Thanh Xuân
Tân bác sĩ, dược sĩ đọc lời thề Hippocrates tại buổi lễ tốt nghiệp. Ảnh: Thanh Xuân
Tân bác sĩ, dược sĩ đọc lời thề Hippocrates tại buổi lễ tốt nghiệp. Ảnh: Thanh Xuân
Lên top