9 trường đại học lớn ở Hà Nội đã xác định được thí sinh gian lận thi

Nhiều trường đại học lớn đã quyết định xoá tên những sinh viên liên quan tới gian lận thi cử.
Nhiều trường đại học lớn đã quyết định xoá tên những sinh viên liên quan tới gian lận thi cử.
Nhiều trường đại học lớn đã quyết định xoá tên những sinh viên liên quan tới gian lận thi cử.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top