9 học sinh chưa đi học vì phụ huynh không đồng ý việc sát nhập trường

Phụ huynh không đồng tình sáp nhập trường dẫn con lên gặp lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam Ảnh: S.T
Phụ huynh không đồng tình sáp nhập trường dẫn con lên gặp lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam Ảnh: S.T
Phụ huynh không đồng tình sáp nhập trường dẫn con lên gặp lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam Ảnh: S.T
Lên top