9 điểm/môn vẫn trượt đại học: Có bỏ lọt người tài?

Điểm chuẩn đại học  năm 2020 tăng cao kỷ lục do đề thi tốt nghiệp THPT chỉ phù hợp với mục tiêu để xét tốt nghiệp. Ảnh: Hải Nguyễn
Điểm chuẩn đại học năm 2020 tăng cao kỷ lục do đề thi tốt nghiệp THPT chỉ phù hợp với mục tiêu để xét tốt nghiệp. Ảnh: Hải Nguyễn
Điểm chuẩn đại học năm 2020 tăng cao kỷ lục do đề thi tốt nghiệp THPT chỉ phù hợp với mục tiêu để xét tốt nghiệp. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top