88 thủ khoa xuất sắc: Không ngủ quên trên chiến thắng

TP.Hà Nội tuyên dương 88 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện. Ảnh: HN
TP.Hà Nội tuyên dương 88 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện. Ảnh: HN
TP.Hà Nội tuyên dương 88 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện. Ảnh: HN
Lên top