8 trường đại học hoãn thi riêng năm 2021 do dịch COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều trường đại học đã thông báo tạm dừng hoặc hoãn kỳ thi riêng. Ảnh: Huyên Nguyễn
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều trường đại học đã thông báo tạm dừng hoặc hoãn kỳ thi riêng. Ảnh: Huyên Nguyễn
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều trường đại học đã thông báo tạm dừng hoặc hoãn kỳ thi riêng. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top