8 tỉnh, thành phố tiếp tục cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần để phòng COVID-19

Nhiều địa phương đã cho học sinh THPT đi học trở lại từ 2.3. Riêng cấp mần non, tiểu học thì tiếp tục được nghỉ học. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều địa phương đã cho học sinh THPT đi học trở lại từ 2.3. Riêng cấp mần non, tiểu học thì tiếp tục được nghỉ học. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều địa phương đã cho học sinh THPT đi học trở lại từ 2.3. Riêng cấp mần non, tiểu học thì tiếp tục được nghỉ học. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top