70% sinh viên Việt Nam tốt nghiệp tại Hàn Quốc có việc làm ngay khi ra trường

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và Hội đồng Giáo dục cao đẳng, đại học Hàn Quốc. Ảnh: HN
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và Hội đồng Giáo dục cao đẳng, đại học Hàn Quốc. Ảnh: HN
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và Hội đồng Giáo dục cao đẳng, đại học Hàn Quốc. Ảnh: HN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top