63 tuổi đậu đại học chính quy ngành piano

Bà Đào Thị Thư (61 tuổi)  vừa thi đậu vào Đại học Văn Hiến.
Bà Đào Thị Thư (61 tuổi) vừa thi đậu vào Đại học Văn Hiến.
Bà Đào Thị Thư (61 tuổi) vừa thi đậu vào Đại học Văn Hiến.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top