Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

63 tuổi đậu đại học chính quy ngành piano

Bà Đào Thị Thư (61 tuổi)  vừa thi đậu vào Đại học Văn Hiến.
Bà Đào Thị Thư (61 tuổi) vừa thi đậu vào Đại học Văn Hiến.
Bà Đào Thị Thư (61 tuổi) vừa thi đậu vào Đại học Văn Hiến.
Lên top