63 tỉnh, thành tiếp tục cho học sinh nghỉ thêm 1-2 tuần để phòng dịch

Hiện nhiều địa phương đã cho cả học sinh THPT nghỉ học để phòng dịch. Ảnh: Sơn Tùng
Hiện nhiều địa phương đã cho cả học sinh THPT nghỉ học để phòng dịch. Ảnh: Sơn Tùng
Hiện nhiều địa phương đã cho cả học sinh THPT nghỉ học để phòng dịch. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top