63 địa phương trên cả nước tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng nCoV

Trong thời gian học sinh nghỉ học, các trường tiếp tục tiến hành công tác phun khử khuẩn ở trường học. Ảnh Sơn Tùng.
Trong thời gian học sinh nghỉ học, các trường tiếp tục tiến hành công tác phun khử khuẩn ở trường học. Ảnh Sơn Tùng.
Trong thời gian học sinh nghỉ học, các trường tiếp tục tiến hành công tác phun khử khuẩn ở trường học. Ảnh Sơn Tùng.
Lên top