61 thí sinh đạt từ 29,5 điểm không trúng tuyển bất cứ nguyện vọng nào

Năm 2021 có nhiều thí sinh điểm cao nhưng vẫn trượt đại học. Ảnh: Hải Nguyễn
Năm 2021 có nhiều thí sinh điểm cao nhưng vẫn trượt đại học. Ảnh: Hải Nguyễn
Năm 2021 có nhiều thí sinh điểm cao nhưng vẫn trượt đại học. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top