6 ngày nữa mới chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của Hà Nội

Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 vào các ngày 29 và 30.6.
Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 vào các ngày 29 và 30.6.