6 học sinh Việt Nam xuất sắc giành huy chương tại Olympic Tin học Châu Á

Đội tuyển Olympic tin học của Việt Nam thi trực tuyến tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đội tuyển Olympic tin học của Việt Nam thi trực tuyến tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đội tuyển Olympic tin học của Việt Nam thi trực tuyến tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Lên top