54 tỉnh/thành cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng dịch COVID-19

Các tỉnh, thành đã thay đổi quyết định, tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2.2020.
Các tỉnh, thành đã thay đổi quyết định, tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2.2020.
Các tỉnh, thành đã thay đổi quyết định, tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2.2020.
Lên top