500 sinh viên Đại Học Vinh hiến máu cứu người

Chương trình hiến máu thu hút 500 SV tham gia. Ảnh: HT
Chương trình hiến máu thu hút 500 SV tham gia. Ảnh: HT
Chương trình hiến máu thu hút 500 SV tham gia. Ảnh: HT
Lên top