50 đề tài bị tố sai quy định tại VISEF: Bộ vẫn khẳng định đúng quy chế

Thí sinh dự thi Cuộc thi Khoa học Kĩ thuật khu vực phía Bắc năm 2019. Ảnh: BGD
Thí sinh dự thi Cuộc thi Khoa học Kĩ thuật khu vực phía Bắc năm 2019. Ảnh: BGD
Thí sinh dự thi Cuộc thi Khoa học Kĩ thuật khu vực phía Bắc năm 2019. Ảnh: BGD
Lên top