5 yếu tố quyết định thành công trong dạy học trực tuyến

Để việc dạy học online đạt hiệu quả, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có ý thức tự giác học tập của học sinh, sinh viên. Ảnh: Bích Hà
Để việc dạy học online đạt hiệu quả, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có ý thức tự giác học tập của học sinh, sinh viên. Ảnh: Bích Hà
Để việc dạy học online đạt hiệu quả, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có ý thức tự giác học tập của học sinh, sinh viên. Ảnh: Bích Hà
Lên top