5 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 của ngành giáo dục

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu khai mạc Hội nghị.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu khai mạc Hội nghị.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu khai mạc Hội nghị.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top