5 ngành học có điểm chuẩn cao nhất năm 2021

Năm 2021, nhiều trường đại học có mức điểm chuẩn cao kỷ lục. Ảnh: LDO.
Năm 2021, nhiều trường đại học có mức điểm chuẩn cao kỷ lục. Ảnh: LDO.
Năm 2021, nhiều trường đại học có mức điểm chuẩn cao kỷ lục. Ảnh: LDO.
Lên top