5 địa phương điều chỉnh lịch học, tiếp tục cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần

Học sinh nhiều tỉnh sẽ nghỉ thêm 1 tuần để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Phan Anh
Học sinh nhiều tỉnh sẽ nghỉ thêm 1 tuần để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Phan Anh
Học sinh nhiều tỉnh sẽ nghỉ thêm 1 tuần để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Phan Anh
Lên top