48 đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học

48 trường đại học, Sở giáo dục phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học. Ảnh: HT
48 trường đại học, Sở giáo dục phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học. Ảnh: HT
48 trường đại học, Sở giáo dục phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học. Ảnh: HT
Lên top