46 cán bộ, đảng viên Hà Giang bị kỷ luật liên quan đến vụ gian lận thi cử

Hình ảnh họp báo công bố thông tin vụ gian lận thi cử năm 2018 ở Hà Giang.
Hình ảnh họp báo công bố thông tin vụ gian lận thi cử năm 2018 ở Hà Giang.
Hình ảnh họp báo công bố thông tin vụ gian lận thi cử năm 2018 ở Hà Giang.
Lên top