45 thí sinh tại Đà Nẵng không đến dự thi môn Ngữ Văn

Không có thí sinh cũng như cán bộ vi phạm quy chế trong buổi thi đầu tiên. Ảnh: N.T
Không có thí sinh cũng như cán bộ vi phạm quy chế trong buổi thi đầu tiên. Ảnh: N.T
Không có thí sinh cũng như cán bộ vi phạm quy chế trong buổi thi đầu tiên. Ảnh: N.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM