45 cơ sở giáo dục đại học bị đề nghị dừng tuyển sinh trình độ cao đẳng

Từ tháng 7.2019, nhiều trường đại học bị đề nghị dừng tuyển sinh trình độ cao đẳng. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Từ tháng 7.2019, nhiều trường đại học bị đề nghị dừng tuyển sinh trình độ cao đẳng. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Từ tháng 7.2019, nhiều trường đại học bị đề nghị dừng tuyển sinh trình độ cao đẳng. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top