44 tác phẩm được chọn trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp Giáo dục" 2019

Sẽ có 44 tác phẩm được chọn trao Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục" năm 2019. Ảnh: PV
Sẽ có 44 tác phẩm được chọn trao Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục" năm 2019. Ảnh: PV
Sẽ có 44 tác phẩm được chọn trao Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục" năm 2019. Ảnh: PV
Lên top