4/4 học sinh Việt Nam đoạt Huy chương Vàng tại Olympic Hoá học quốc tế 2020

Tất cả học sinh Việt Nam tham dự Olympic Hoá học quốc tế năm 2020 đều đạt huy chương vàng. Ảnh: Bộ GDĐT
Tất cả học sinh Việt Nam tham dự Olympic Hoá học quốc tế năm 2020 đều đạt huy chương vàng. Ảnh: Bộ GDĐT
Tất cả học sinh Việt Nam tham dự Olympic Hoá học quốc tế năm 2020 đều đạt huy chương vàng. Ảnh: Bộ GDĐT
Lên top