Báo động chất lượng giáo dục bậc đại học:

43% số trường có giảng viên chưa đạt chuẩn

Nâng cao chất lượng giáo dục bậc đại học tạo cơ hội để trường đại học của Việt Nam lọt tốp 500 thế giới. Ảnh: Hải Nguyễn.
Nâng cao chất lượng giáo dục bậc đại học tạo cơ hội để trường đại học của Việt Nam lọt tốp 500 thế giới. Ảnh: Hải Nguyễn.
Nâng cao chất lượng giáo dục bậc đại học tạo cơ hội để trường đại học của Việt Nam lọt tốp 500 thế giới. Ảnh: Hải Nguyễn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM