"42/43 học sinh giỏi một lớp" không phải là bệnh thành tích

Kết quả đánh giá học sinh tại trường Nguyễn Thái Bình - ảnh do phụ huynh cung cấp
Kết quả đánh giá học sinh tại trường Nguyễn Thái Bình - ảnh do phụ huynh cung cấp
Kết quả đánh giá học sinh tại trường Nguyễn Thái Bình - ảnh do phụ huynh cung cấp
Lên top