42 trường đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021

Đã có 42 trường đại học công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ hoặc xét tuyển kết hợp. Ảnh: Hải Nguyễn.
Đã có 42 trường đại học công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ hoặc xét tuyển kết hợp. Ảnh: Hải Nguyễn.
Đã có 42 trường đại học công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ hoặc xét tuyển kết hợp. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top