42% thí sinh thay đổi nguyện vọng, điểm chuẩn đại học dự kiến tăng

Điểm chuẩn đại học năm 2020 dự kiến tăng, đặc biệt ở các ngành "hot" như công nghệ thông tin, khối kinh tế. Ảnh: Hải Nguyễn
Điểm chuẩn đại học năm 2020 dự kiến tăng, đặc biệt ở các ngành "hot" như công nghệ thông tin, khối kinh tế. Ảnh: Hải Nguyễn
Điểm chuẩn đại học năm 2020 dự kiến tăng, đặc biệt ở các ngành "hot" như công nghệ thông tin, khối kinh tế. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top