41 ứng viên chức danh GS, PGS bị "loại" sau rà soát