Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

41 ứng viên chức danh GS, PGS bị "loại" sau rà soát