400 suất học bổng “Cho em đến trường” trao tặng học sinh Đồng Nai

Ông Keiji Kaneko - Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam - trao tặng học bổng cho các em học sinh (ảnh: A.T).
Ông Keiji Kaneko - Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam - trao tặng học bổng cho các em học sinh (ảnh: A.T).
Ông Keiji Kaneko - Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam - trao tặng học bổng cho các em học sinh (ảnh: A.T).
Lên top