40 phản ứng hoá học tạo nên tấm thiệp đặc biệt ngày 20.10

Tấm thiệp độc đáo của thầy Lê Đăng Khương từ 40 công thức hoá học. Ảnh: NVCC
Tấm thiệp độc đáo của thầy Lê Đăng Khương từ 40 công thức hoá học. Ảnh: NVCC
Tấm thiệp độc đáo của thầy Lê Đăng Khương từ 40 công thức hoá học. Ảnh: NVCC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top