4 vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ trong tự chủ đại học

Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc Hội tại Hội thảo Giáo dục năm 2020. Ảnh: Thế Đại
Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc Hội tại Hội thảo Giáo dục năm 2020. Ảnh: Thế Đại
Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc Hội tại Hội thảo Giáo dục năm 2020. Ảnh: Thế Đại
Lên top