4 đứa trẻ chung nhau chiếc điện thoại để học online

Nhà chỉ có 1 chiếc điện thoại, mấy đứa con chị chị Võ Thu Hà thay nhau dùng để học online. Ảnh: MQ
Nhà chỉ có 1 chiếc điện thoại, mấy đứa con chị chị Võ Thu Hà thay nhau dùng để học online. Ảnh: MQ
Nhà chỉ có 1 chiếc điện thoại, mấy đứa con chị chị Võ Thu Hà thay nhau dùng để học online. Ảnh: MQ
Lên top