4 điều cần ghi nhớ khi tham gia Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021

Thí sinh tham gia Kỳ thi Tốt nghiệp 2020. Ảnh: Sơn Tùng
Thí sinh tham gia Kỳ thi Tốt nghiệp 2020. Ảnh: Sơn Tùng
Thí sinh tham gia Kỳ thi Tốt nghiệp 2020. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top