380 suất học bổng ngoại ngữ trao đến học sinh Hòa Bình

Trao 380 suất học bổng cho học sinh tại Hòa Bình. Ảnh: Trần Trọng.
Trao 380 suất học bổng cho học sinh tại Hòa Bình. Ảnh: Trần Trọng.
Trao 380 suất học bổng cho học sinh tại Hòa Bình. Ảnh: Trần Trọng.
Lên top