37 học sinh, giáo viên là F0,15.000 học sinh TX.Bỉm Sơn tạm dừng đến trường

Hơn 15.000 học sinh các cấp tại thị xã Bỉm Sơn ( Thanh Hóa)  tạm dừng đến trường sau khi phát hiện nhiều học sinh nghiễm COVID-19.
Hơn 15.000 học sinh các cấp tại thị xã Bỉm Sơn ( Thanh Hóa) tạm dừng đến trường sau khi phát hiện nhiều học sinh nghiễm COVID-19.
Hơn 15.000 học sinh các cấp tại thị xã Bỉm Sơn ( Thanh Hóa) tạm dừng đến trường sau khi phát hiện nhiều học sinh nghiễm COVID-19.
Lên top