340 suất học bổng trao tay học sinh hiếu học tỉnh Đồng Nai

Ông Masayoshi Omichi – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nippon Sanso Việt Nam trao học bổng cho học sinh.
Ông Masayoshi Omichi – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nippon Sanso Việt Nam trao học bổng cho học sinh.
Ông Masayoshi Omichi – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nippon Sanso Việt Nam trao học bổng cho học sinh.
Lên top