32.000 “Dê vàng” trượt lớp 10 trường công: Sốt sắng nộp trường tư, giờ lo rút hồ sơ

Mùa tuyển sinh vào lớp 10 năm nay của Hà Nội chứng kiến rất nhiều nước mắt. Ảnh: Tô Thế
Mùa tuyển sinh vào lớp 10 năm nay của Hà Nội chứng kiến rất nhiều nước mắt. Ảnh: Tô Thế
Mùa tuyển sinh vào lớp 10 năm nay của Hà Nội chứng kiến rất nhiều nước mắt. Ảnh: Tô Thế

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top