3.000 học sinh bước vào kỳ thi tuyển lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu TP.HCM