"30 điểm không trúng tuyển nguyện vọng 1 là điều dễ hiểu"

Nhiều thí sinh đạt 30 điểm vẫn không trúng tuyển nguyện vọng mong muốn. Ảnh: Hải Nguyễn.
Nhiều thí sinh đạt 30 điểm vẫn không trúng tuyển nguyện vọng mong muốn. Ảnh: Hải Nguyễn.
Nhiều thí sinh đạt 30 điểm vẫn không trúng tuyển nguyện vọng mong muốn. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top