3 trường hợp được miễn tất cả bài thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh nào được miễn tất cả bài thi kỳ thi tốt nghiệp THPT? Ảnh: Trần Vương
Thí sinh nào được miễn tất cả bài thi kỳ thi tốt nghiệp THPT? Ảnh: Trần Vương
Thí sinh nào được miễn tất cả bài thi kỳ thi tốt nghiệp THPT? Ảnh: Trần Vương
Lên top